MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Kateřinice 242
756 21 / okr. Vsetín

+420 607 016 407
+420 601 091 369
info@masstrednivsetinsko.cz
ID schránky: wi4irx2
IČ: 27053458

 


Národní síť MAS


MAS Podhostýnska, o.s.


Ministerstvo zemědělství


Státní zemědělský intervenční fond

 

Spolek pro obnovu venkova


MAS Střední Vsetínsko, z. s.  (dále jen MAS SV), je spolkem, v němž se dobrovolně sdružují fyzické i právnické osoby, jejichž společným cílem je zlepšení kvality venkovského života obyvatel žijících na území 12 obcí - Bystřička, Jablůnka, Jarcová, Kateřinice, Liptál, Lhota u Vsetína, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Ratiboř, Růžďka.

 

Charakteristika území:

 

Území MAS Střední Vsetínsko, z. s.  se nachází v okrese Vsetín, který je součástí Zlínského kraje. Oblast Středního Vsetínska leží na rozmezí Hostýnských a Vsetínských vrchů a v oblasti Malé Bystřice a Bystřičky zasahuje na území CHKO Beskydy.

 

I přes hornatou kopcovitou krajinu je zde rozvinuté zemědělství. Zemědělská družstva a drobní soukromí zemědělci hojně obdělávají těžkou jílovitou půdu s množstvím kamení, na které pěstují kukuřici, žito, ječmen, oves a řepku olejku. Dodnes okolní stráně a louky slouží k pastevectví krav, ovcí a koní.Původ osídlování krajiny pramení z tzv. „pasekové kolonizace“, kde naši předkové stavěli dřevěné roubenky s velkou místností a pecí, na které se nejen vařilo a peklo, ale i sušilo ovoce. Oblíbené byly křížaly, hrušky, trnky a trnková povidla. Trendem dnešní doby je opětovné osídlování nejen původních, ale i nově vystavěných dřevěnic na pasekách.Dodneška se zachovala výroba březových metel, košů z vrbového proutí a dřevěných špejlí. Území MAS SV pokrývají smíšené lesy s převahou smrčin. Téměř ve všech obcích je rozšířena dřevařská výroba, těžba dřeva a jeho zpracování.

 
Foto z území MAS SV
Foto z území MAS SV
Aktuality

01.06.2018 | Seznam příjmu žádostí v 2. výzvě PRV

 

 

 

 VÝZVA MAS Č.2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

příjmu žádostí o dotaci MAS Střední Vsetínsko v rámci realizace SCLLD operace 19.2.1 byla vyhlášena ve dnech 26. 4. 2018 - 25. 5. 2018. Příjem žádostí probíhal od 10.5. 2018 do 25. 5. 2018. K tomuto dni bylo přijato naší Místní akční skupinou celkem 15 projektů do těchto fichí (opatření):

F1: Zemědělské investice - 7 žádostí

F2: Podnikání na venkově - 6 žádostí

F3: Zpracování zemědělské produkce - 2 žádosti

4: Lesnické technologie a zpracování lesnických produktů - 0 žádosti

 Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci PRV 2014 - 2020  - příloha

 

 

 

Více zde »

 

03.05.2018 | Pozvánka na seminář v 2. výzvě PRV

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. Vás srdečně zve na Seminář ve 2. výzvě PRV, který se bude konat 9. 5. 2018, od 14:00 hod. v sále Kulturního domu v Kateřinicích (budova Obecního úřadu).

Z organizačních důvodů prosíme zájemce, aby potvrdili svoji účast na semináři na email:info@masstrednivsetinsko.cz.

 

Více zde »

 

03.05.2018 | PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ VE 2. VÝZVĚ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlašuje příjem žádostí ve 2. Výzvě PRV od 10. 5. 2018 do 25. 5. 2018. Více informací v sekci Výzvy - Výzvy PRV - 2. Výzva. 

 

Více zde »

 

05.04.2018 | VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A 2. VÝZVY KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ z IROP

 

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlásila dne 5. 4. 2018 1. výzvu BEZPEČNÁ DOPRAVA  a 2. výzvu KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva s názvem "Bezpečná doprava" je zaměřena na zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Výzva s názvem "Kvalitní vzdělávání" je zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Více v sekci Výzvy - Výzvy IROP - 1. a 2. VÝZVA.

 

 

Více zde »

 

13.02.2018 | PODĚKOVÁNÍ Zlínskému kraji za spolufinancování režijních nákladů

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování vlastního podílu  režijních nákladů v souladu s projektem podpořeným vrámci 6. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS", prioritní osa 06.4 "Komunitně vedený místní rozvoj" S.C. 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností místních akčních skupin.

 

 

 

Více zde »

 

Zobrazit všechny aktuality
 
 

 
 

Kalendář akcí

červen 2018
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Činnost kanceláře MAS byla podpořena neinvestiční dotací Zlínského kraje

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Děkujeme za finanční podporu Zlínskému kraji a to ve formě Návratné finanční výpomoci ve výši 233.300 Kč z rozpočtu kraje. Podpora nám pomohla předfinancovat chod naší MAS Střední VSetínsko, z. s. během přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v začátcích její implementace v letech 2014 - 2017.

 

 

 
 
 
 

Členské obce | Aktuality | Zajímavosti regionuRealizované projekty | Kontakt